Formació 1r semestre 2019

Identificació dels actors territorials de suport de la Salut mental comunitària: entitats: CEB, CUESB, FCom, SSoc…

Completar el whatssap d’activació

 1. Sessió de formació ‘Organització de la resposta’
 2. Sessió de reforç ‘Triatge, índex de Colònia’
 3. Sessió de treball ‘Triatge, què fer amb el switchers’?

Treball pràctic: Protocol intern, de cada Entitat, d’abordatge del Trauma i Full informatiu a la població.

Incident amb múltiples afectats (IMA)

Una situació IMA (d’Incident amb múltiples afectats/des) es dona quan per un esdeveniment d’afectació massiva de la població únic o múltiple i simultani de tipus incidental, accidental o social (man made), voluntari o involuntari, es produeix un nombre d’afectats/afectades físics i/o psicològics, adults i/o pediàtrics, tant elevat que el dispositiu sanitari públic d’urgències i emergències de la ciutat pot veure’s desbordat i amb dificultats per atendre’ls/les en les dues primeres hores i els psicològics durant les primeres 72 (postIMA immediat); i que te o pot tenir un elevat impacte posterior sobre la xarxa assistencial pública d’atenció urgent i no urgent.

Sense limitacions derivades ni de les capacitats: físiques, sensorials, intel·lectuals, … de les persones afectades ni de la seva procedència.

Tot IMA genera una emergència social (IMA social).

Formació 4t trimestre 2018 i 1r trimestre 2019

Primer trimestre 2019

Trobada de ciutats (25 gen19)

Comitè d’experts postIMA (25gen19)

Acreditació Nuclis territorials (25gen19)

Comitè d’experts IMA (25 febr19)

Pendent planificar

 • CEB Suicidi
 • Formació COFB
 • CUESB – TSS
 • CUESB – CSMIJ
 • Línia completa APS o psicòlges d’AP (repesca Nuclis territorials)
 • Protocol compartit Trauma, CSMA i CSMIJ
 • Trobada de protocolització SEM  CUESB – UTCCB
 • 2a edició CRID (repesca)
 • Seguretat (2)
 • Plans IMA per Hospitals (segons programa dels Centres)
Quart trimestre 2018
ESTAT – DATA – ACTIVITAT – LLOC- HORA
 • FETA 9nov18 – CEB CSMIJ, Consorci Sanitari de Barcelona planta baixa Sala 007, 12:00 hores (25 assistents) (9/10CSMIJ)
 • FETA 16nov18 – Rol playing CSMA, Consorci Sanitari de Barcelona planta baixa Sala 007, 12:00 hores (9/10 CSMA)
 • FETA 22nov18 – CME Seguretat, Parc Sanitari Pere Virigili Sala Geron, 12:00 hores (75 assistents)
 • FETA 22 i 23nov18 – Index Colònia, Casa de Convalescència (24 assistents)
 • FETA 28nov19 – CUESB CSMA, 14:00.16:00 (27 assistents; 9/10 CSMA)
 • FETA 30nov18 – Comitè d’expertes IMA , Consorci Sanitari de Barcelona, Sala Geron PSPV, 9:00 i 12:00 (15/20 assistents)
 • FETA 12des18 – Comitè d’expertes postIMA, Consorci Sanitari de Barcelona planta baixa Sala de fusta, 4a planta, 9:00 i 12:00 (14/18 assistents)
 • FETA 14des18 – Jornada IMA 2019 (85 assistents)